Створення Острозької Біблії. Україна. 1581 рік.

Modern painting of Fyodorov presenting the Ostrog Bible to his patron, the Ukrainian/Lithuanian prince, Konstanty Wasyl Ostrogski.

Visit Entry